Lectori salutem! Köszöntjük a kedves Olvasót!


A Magyar Nyelvtudományi Társaságot 1904-ben alapították magyar nyelvtudósok és a rokon társadalomtudományok számos jeles képviselője. Akkor, amikor a tudomány és a társadalom igényei ezt követelték, s amikor az anyanyelvvel való értelmiségi törődés és az érte való társadalmi áldozatkészség széles körökben magas fokú volt. A Társaság önálló társadalmi egyesületként alakult, tagjai között azonban megalakulása óta ott tudta és tudja a Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudós tagjait, s vezetői is a tudományág legkiválóbb képviselői közül kerültek ki. A Társaság alapításának célja a magyar nyelv és a vele érintkező nyelvek sokoldalú tudományos kutatása mellett a nyelvtudományi ismeretek terjesztése, illetőleg a magyar nyelv ügyének, fejlesztésének támogatása volt és maradt. Tagjainak a sorába a nyelvészeken kívül az anyanyelv ügye iránt fogékony értelmiséget is mindig szívesen fogadta. A magyar nyelv kutatóin kívül tagjai között voltak és vannak a magyarországi más nyelveknek, a magyarral kapcsolatban volt és levő egyéb nyelveknek, valamint az általános nyelvészetnek és az uralisztikának a kutatói is. A Társaság sok évtizedes, a legnehezebb történelmi időkben sem szünetelő közművelődési és tudományos tevékenységéért fennállásának 100. évfordulóján, 2004-ben megkapta a MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJat.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság volt a legfontosabb köldökzsinór, a legszélesebb értelemben vett magyarországi nyelvtudományt reprezentáló társulat, amely egybefogta, összetartotta Magyarországon a nyelvtudomány művelőinek majdnem teljességét. A Társaság ma is a legtöbb tagot számláló, a magyarral és más nyelvekkel, illetőleg nyelvi kérdésekkel foglalkozó közérdekű tudományos társaság a magyar nyelvterületen.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság szívesen látja soraiban mindazokat, akiket a nyelvtudományi kutatások friss eredményei, a magyar nyelv kutatásával, oktatásával, helyzetével összefüggő kérdések, valamint a Társaság tevékenysége érdekel.

Szíveskedjék tájékozódni honlapunk segítségével! Rendezvényeinket természetesen azon érdeklődők is látogathatják, kiadványainkat azok is megvásárolhatják, akik nem tagjai Társaságunknak.


Kiss Jenő elnök

Juhász Dezső főtitkárUgrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János