SZERVEZETI FELÉPÍTÉS


A Társaság fő döntéshozó testülete a közgyűlés. Közgyűlés évente egyszer, tisztújító közgyűlés pedig öt évenként van. A folyó ügyek intézésében és a döntések meghozatalában az évenként legalább háromszor ülésező választmány illetékes.


Vezetőség


A vezetőséget a Társaság választott tisztségviselői (tisztikar) és a választmány tagjai alkotják. A tisztikar magja a következőkből áll: az elnök, az alelnökök, a főtitkár és a titkár. A tágabb tisztikarba tartozik a jegyző, a pénztáros, az ellenőr, a szakosztályelnökök és -titkárok, a vidéki csoportok elnökei és a tagozatok elnökei is.


A tisztikar tagjai a 2016. szeptember 21-ei tisztújító közgyűlés után:
elnök: Kiss Jenő
alelnökök: Honti László, Nyomárkay István, Szathmári István
főtitkár: Juhász Dezső
titkár: Farkas Tamás
jegyző: Kugler Nóra
pénztáros: Gerstner Károly
ellenőr: Szíj Enikő


Szakosztályok


A Magyar Nyelvtudományi Társaság a magyarországi nyelvtudomány fő diszciplináris, illetőleg tematikai tagolódásának megfelelően négy szakosztályra bontva szervezi felolvasó üléseit, illetőleg bizonyos rendezvényeit. Ezek a következők: Általános nyelvészeti szakosztály, Finnugor szakosztály, Idegen nyelvi szakosztály és Magyar nyelvi szakosztály.


Szakosztályelnökök és -titkárok:
Általános nyelvészeti szakosztály: Ladányi Mária elnök, Dér Csilla titkár
Finnugor szakosztály: Csepregi Márta elnök, Gugán Katalin titkár
Idegen nyelvi szakosztály: Bárdosi Vilmos elnök, Kukorelli Eszter titkár
Magyar nyelvi szakosztály: Keszler Borbála elnök, Veszelszki Ágnes titkár


Tagozatok


A Magyar nyelvi szakosztályban működő tagozatok:
Magyartanári tagozat:
A Magyartanári tagozat legfőbb célja az, hogy az anyanyelvtanítás ügyét a jövőben határozottabban képviselje, illetőleg szakmai segítséget nyújtson az anyanyelvet tanító kollégáknak, pl. az elektronikus levelezés kínálta lehetőségeket felhasználva rendszeresen tájékoztatják a tagokat az oktatással kapcsolatos aktuális kérdésekről, a Magyar Nyelvtudományi Társaság szakmai programjairól. (Megalakulásáról l. bővebben Magyar Nyelv 2005: 122-3).
A tagozat vezetői: Antalné Szabó Ágnes elnök és Bóna Judit titkár.

Névtani tagozat:
A többfelé folyó és gazdag tematikájú hazai névtani kutatások segítését, egymás informálását, az előremutató kezdeményezések összefogását s így a hazai névtudomány fejlődésének elősegítését kívánja szolgálni a Magyar Nyelvtudományi Társaság a Névtani tagozat megalakításával (bővebben l. Magyar Nyelv 2005: 122-3).
A tagozat vezetői: Hoffmann István elnök és Slíz Mariann titkár.

Az Általános nyelvi szakosztályban működő tagozat:
Pragmatikai tagozat: A tagozat célja, hogy lehetőséget biztosítson a Magyarországon pragmatikával foglalkozó kutatóknak arra, hogy szélesebb szakmai közönség előtt bemutassák legfrissebb kutatási eredményeiket. A tagozat további célja, hogy kerekasztal-beszélgetések szervezésével a pragmatika kurrens témáiról szakmai diskurzusokat kezdeményezzenek.
A tagozat vezetői: Németh T. Enikő elnök és Tátrai Szilárd titkár.

Vidéki csoportok (a csoportok megalakulásának időbeli sorrendjében):

Debrecen: Rácz Anita elnök, Győrffy Erzsébet titkár
Szeged: Nagy L. János elnök, Németh Miklós titkár
Pécs: Szűcs Tibor elnök, Gúti Erika titkár
Eger: Domonkosi Ágnes elnök, Kalcsó Gyula titkár
Nyíregyháza: P. Lakatos Ilona elnök, Sebestyén Zsolt titkár
Szombathely: Czetter Ibolya elnök, Hajba Renáta titkár

Választmány


A választmány tagjai azok a közgyűléstől megválasztott társasági tagok, akik a Társaság munkájában (például folyó ügyekben való döntésekkel, bizottságok kiküldésével, bizottságokban való részvétellel, javaslatok tételével és megvitatásával) tevékeny részt vállalnak a tisztikar tagjaival együtt.

A választmány tagjai: Antalné Szabó Ágnes, Bárdosi Vilmos, Bene Annamária (Szerbia), Czetter Ibolya, Csepregi Márta, Csernicskó István (Ukrajna), Domonkosi Ágnes, Fábián Zsuzsanna, Farkas Tamás, Gerstner Károly, Gósy Mária, Haader Lea, Hoffmann István, Honti László, Juhász Dezső, Keszler Borbála, Kiefer Ferenc, Kiss Jenő, É. Kiss Katalin, Kugler Nóra, Ladányi Mária, P. Lakatos Ilona, Misad Katalin (Szlovákia), Nagy L. János, Németh T. Enikő, Nyomárkay István, Péntek János (Románia), Rácz Anita, Szathmári István, Szíj Enikő, Szűcs Tibor, Tolcsvai Nagy Gábor, Zoltán András.

Felügyelő bizottság: elnök: Bölcskei Andrea; tagok: Németh Miklós, Tóth Valéria.Ugrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János