MŰKÖDÉS


Az 1904-ben alapított Magyar Nyelvtudományi Társaság közérdekű tudományos társaságként az alapszabályában rögzített céloknak és feladatoknak megfelelően a nyelvtudományi kutatások végzését, illetőleg támogatását, eredményei közzétételének s a nyelvtudományi ismeretek széles körű elterjesztésének segítését, a magyar nyelvi kultúra színvonalának emelését, a magyar nyelvi tervezés ügyének felkarolását és a Társaság nemes hagyományainak ápolását tekinti. A Társaság ugyanezeket a célokat szolgálja immár közhasznú társaságként is (2011 óta).


A Társaság fő tevékenységi területei a következők:


Felolvasó ülések rendszeres tartása. Ezeken a nyelvtudomány különböző területeiről, friss kutatási eredményekről, tervekről adnak tájékoztatást az előadók. A köszöntéseket kísérő előadások kivételével minden felolvasó ülésen van mód vitára, hozzászólásokra, kérdések föltevésére. (A felolvasóülések aktuális programját itt tekintheti meg.)

Kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok, különböző tudományos ülésszakok és tudományos ismeretterjesztő rendezvények megrendezése, illetőleg az azokon való részvétel. Ezek azok az alkalmak, amelyek a felolvasó üléseken megszokottnál nagyobb és szélesebb, adott esetben országos, sőt nemzetközi nyilvánosság érdeklődésére is igényt tartanak.

Nyelvtudományi kiadványok közzététele. Első helyen említendő a Társaság 1905 óta rendszeresen, évente négy számmal megjelenő folyóirata, a Magyar Nyelv, illetőleg kiadványsorozata, az úgyszintén 1905-ben indult A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai című, amely (2011 őszén) a 235. kötetnél tart. (Egyéb társasági kiadványainkról itt tájékozódhat.)

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János