ELÕADÁSOK

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2017)

 

Az ülések helye (ha a program másképpen nem jelöli): ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 4. emelet 428. terem
 

2017. március 14. (kedd) du. ½ 5 órakor

Hámori Ágnes: Romani nyelvhasználat és a facebook: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2017. március 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

Császári Éva: A bükki szlovák falvak lakosságának névmagyarosítási, névadási szokása
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2017. március 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Balázsi József Attila: Mik azok a széles körben használt idiómák (widespread idioms)? Az összehasonlító frazeológia legújabb eredményei
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2017. április 4. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bölcskei Andrea: Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. április 11. (kedd) du. ½ 5 órakor

Furkó Péter: A diskurzusjelölők és egyéb metanyelvi elemek szerepe az egyes idézési módokban
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2017. április 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tánczos Orsolya: Az udmurt -s'k- szuffixum funkcióiról új megközelítésben
A Finnugor szakosztály ülése
 

2017. május 2. (kedd) du. ½ 5 órakor

Fazakas Emese: Változási tendenciák a magyar igekötőrendszerben
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. május 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Póczos Rita: Szent István kori okleveleink névtani tanulságai
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. május 12. (péntek) du. ½ 5 órakor

Pragmatika-kerekasztal
A kerekasztal szervezői: az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pragmatika Centrum és az MNYT Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozata
Helye: MTA Nyelvtudományi Intézete
 

2017. május 16. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kuna Ágnes: Hogy tetszik lenni? Az orvos-beteg kommunikáció pragmatikai vizsgálata
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. május 17. (szerda) du. 15 órakor

Arany János-emlékülés
Az emlékülés helyszíne: ELTE BTK F épület, Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Részletes program

 

2017. május 23. (kedd) du. ½ 5 órakor

Anne Tamm: Esetrendszerek az uráli nyelvekben
A Finnugor szakosztály ülése
 

2017. május 30. (kedd) du. 4. órakor

Műfaj és/vagy szövegtípus. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. Szövegtani-kerekasztal
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. június 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely: Lingvális koartikuláció -- artikulációs vizsgálatok ultrahanggal és elektroglottográffal
Előadó: Markó Alexandra
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ugrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János