A TÁRSASÁG FOLYÓIRATA, A MAGYAR NYELV


A Magyar Nyelvtudományi Társaság hivatalos folyóirata, a Magyar Nyelv 1905-ben indult, s azóta megszakítás nélkül, rendszeresen jelenik meg, évi 4 füzetben, összesen 32 nyomdai íven. Kezdetben a Társaság tagsága finanszírozta, 1945 óta a Magyar Tudományos Akadémia anyagi támogatása, újabban pedig pályázati források is hozzájárulnak a megjelentetés költségeihez.

Már alapításakor is elsőrendűen a magyar nyelv tudományos kutatását és közműveltségi ápolását, illetőleg a vele összefüggő magas szintű tudományos ismeretterjesztést tűzte ki célul. A Magyar Nyelvtudományi Társaság tagságának, illetőleg szakosztályainak bővülésével tematikája fokozatosan terjeszkedett ki a szorosabban vett magyar nyelvtudományon kívül a Magyarországon művelt más nyelvtudományi ágazatokra, így főként a szlavisztikára, germanisztikára és romanisztikára, valamint az általános és alkalmazott nyelvészetre.

Hagyományos rovatai: Tanulmányok, Kisebb közlemények, Szó- és szólásmagyarázatok, Nyelvművelés, Élő nyelv, Tudománytörténet, Szemle, Különfélék, Társasági ügyek, Nyelvtörténeti adatok, Levélszekrény.

A rokon tudományokkal való kapcsolatait főként történeti, őstörténeti, irodalomtörténeti és néprajzi tárgyú közleményei jelzik. Súlyt fektet a folyóirat a tudománytörténet művelésére és a hazai nyelvtudomány eseményeiről való tájékoztatásra is. Szemle rovatában hazai és külföldi művek ismertetése egyaránt helyet kap.

A Magyar Nyelvnek önálló honlapja van: http://www.c3.hu/~magyarnyelv/. Itt az 1998/3. számtól olvashatók elektronikus formában a megjelent közlemények.

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János