EGYÉB KIADVÁNYOK


A romániai magyar nyelvjárások atlasza. I-XI. kötet. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította MURÁDIN LÁSZLÓ, szerkesztette JUHÁSZ DEZSŐ. Bp., 1995-2010.
Régi magyar családnevek névvégmutató szótára. XIV-XVII. század. Szerkesztette FARKAS TAMÁS, a szerkesztő munkatársa F. LÁNCZ ÉVA. Bp., 2009. 192 lap. 1200 FtNyelvemléksorozat


Bod-kódex. XVI. század első negyede.
Sándor-kódex. XVI. század első negyede.
Kriza-kódex. XVI. század eleje.
*Simor-kódex. Krisztina-legenda. XVI. század eleje. 1988. 2000 Ft
*Weszprémi-kódex. XVI. század első negyede. 1988. 3000 Ft.
*Domonkos-kódex. 1517. 1990. 3500 Ft.
Virginia-kódex. XVI. század eleje. 1990.
Chech-kódex. 1513. 1990.
Vitkovics-kódex. 1525.
Miskolci töredék 1525.
Lázár Zelma-kódex XVI. század első negyede
Székelyudvarhelyi-kódex 1526-1528.
*Nádor-kódex. 1508. 1994. 5000 Ft.
Horvát-kódex 1522
Döbrentei-kódex 1508
Festetics-kódex 1494 előtt
Debreceni-kódex. 1519. 1997.
Lobkowicz-kódex. 1514. 1999.
*Kulcsár-kódex 1539. 2000 Ft
Nagyszombati-kódex. 1512-13. 2000.
Peer-kódex. XVI. század első negyede. 2000.
*Gyöngyösi Kódex az 1500-as évek elejéről. 2000 Ft
*Kazinczy-kódex. 1526-1541. 2003. 3000 Ft.
*Pozsonyi Kódex. 1520. 2004. 2000 Ft.
*Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke (1555) és emlékirata (1585). 1986.
*Magyar nyelvű kortársi feljegyzések Erdély múltjából. Szamosközy István történetíró kézirata. XVII. század eleje. Szerk. E. ABAFFY ERZSÉBET és KOZOCSA SÁNDOR. Bp., 1991.
*Kéziratos magyar nyelvtanok. Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XVII. és XVIII. század. Szerk. LŐRINCZI RÉKA. Bp., 1998.
*Tihanyi Kódex 1530-1532. Bp., 2007. 850 lap. 5000 Ft

Régi Magyar Levéltár-sorozat

2. Darvas Anikó: Huszonöt levél a 16. századból. Bp., é. n. 92 lap + mellékletek

3. Terbe Erika: Batthyány Ferencné Svetkovics Katlain levelei. 1538-1575. . Bp., 2010. 296 lap + DVD-melléklet. 2500 FtUgrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János