LEZÁRT PÁLYÁZATOK ÉS KUTATÁSOKA Bethlen Gábor Alapkezelő a Magyar Nyelv­tudományi Társaság részére 700.000 Ft vissza nem térítendő támo­gatást nyújtott, így valósulhatott meg a projekt, melynek a neve: ELTE BTK és a Magyar Nyelvtudományi Társaság nyelv­járás és művelődéstörténeti útja, Horvátország, 2019. április 28.–május 5.

Köszönjük a támogatást!

 

Lezárt OTKA-pályázatok


OTKA-
azonosító
Vezetõ kutató A pályázat címe projekt kezdete futam (év)
46455 Balázs Józsefné dr. Fodor Katalin A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata 2004.01.01 4
46732 Banczerowski Janusz A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében 2004.01.01 4
49095 Farkas Tamás A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896 2005.01.01 3
48542 Hajdú Mihály Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások 2005.01.01 4
42640 Hajdú Mihály Szabó T. Attila erdélyi történeti helynévgyûjtemények közzététele 2003.01.01 4
49158 Juhász Dezsõ Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (10. szakasz) 2005.01.01 2
46179 Keszler Borbála Beszélt nyelvi kutatások 2004.01.01 4
48770 Mátai Mária Általános és magyar szófajtörténet 2005.01.01 5
46669 Nyomárkay István Magyarországi horvát nyelvjárások kutatása 2004.01.01 4
42535 Szathmári István Alakzatkutatás 2003.01.01 5
46174 Zelliger Erzsébet A felsõ-ausztriai magyar diaszpora nyelvhasználata 2004.01.01 4
37516 Zsilinszky Éva Régi magyar kéziratok kiadásra való elõkészítése és kiadása 2002.01.01 4
68951 Juhász Dezső Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz) 2007.01.01 4


Ugrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János