7_hu.html

ARCHÍVUM

A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2019)

 

Letölthető részletes program (pdf) (doc)
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,

a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke,

valamint a Magyar Nyelvtudományi Társaság

 

2019. szeptember 25-én, szerdán

 

Alkalmazott Névkutatás 2019. Tulajdonnevek: tudományos és laikus alkalmazások

 

címmel szimpóziumot rendez.

 

A szimpózium helyszíne:

Eötvös Loránd TudományEgyetem Bölcsészettudományi Kar

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor -150

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2019)

 

Letölthető részletes program (pdf) (doc)

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a 2019. április 3-ára meghirdetett előadás (Nemesi Attila László: A humor pragmatikai mechanizmusai az állatviccekben) és Andor József köszöntése 70. születésnapja alkalmából (köszöntő: Németh T. Enikő) új időpontban és helyszínen lesz megtartva.

Az új időpont: 2019. április 17. (szerda) délután fél 5 órakor
Helyszín: ELTE BTK A. épület 428. terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.)


A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2018)

 

Letölthető részletes program (pdf) (doc)
A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2018)

 

2018. február 13-án (kedd) délután ½ 5 órakor

Farkasné Gulyás Nikolett: „Én téged üdvözlő szavakkal adlak” Ditranzitív szerkezetek a szurguti hantiban
Havas Ferenc köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Horváth Katalin
A Finnugor szakosztály ülése
 

2018. március 6-án (kedd) délután ½ 5 órakor

Berecz Ágoston: A nemzeti keresztnevek hulláma a XIX. századi Erdélyben és Kelet-Magyarországon (román, magyar, német)
Pesti János köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Vörös Ottó
A Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozatának ülése
A Magyar Nyelvtudományi Társaság meghívja Önt


AZ ELTE BTK TANÁCSTERMÉBEN

(Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A épület, földszint)

tartandó megismételt

2017. évi közgyűlésére.

A közgyűlés ideje: 2018. január 24-én 14 óra.Napirend:


KISS JENŐ elnök: Elnöki megnyitó


KONTRA MIKLÓS: A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója


Juhász Dezső főtitkár: Főtitkári beszámoló


A pénztáros jelentése


A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása


Az emlékérmek és díjak átadása


Zárszó

 


A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2017)

 

Az ülések helye (ha a program másképpen nem jelöli): ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 3. emelet 336. terem
 

2017. október 3. (kedd) du. ½ 5 órakor

Horváth László: A Toldi szókészletének eredetéről
Posgay Ildikó köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: N. Fodor János
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
Az ülés helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 4. emelet 428. terem
 

2017. október 17. (kedd) du. ½ 5 órakor

Drahota-Szabó Erzsébet: A fordíthatóság és a fordíthatatlanság nyelvi és kulturális aspektusai
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2017. október 24. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kiss Jenő: A magyar nyelv és a reformáció
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
Az ülés helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 4. emelet 428. terem
 

2017. november 7. (kedd) du. ½ 5 órakor

Nemesi Attila László: Egy neo-gricei humorelmélet körvonalai és kihívásai
Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése
 

2017. november 14. (kedd) du. ½ 5 órakor

Imrényi András: Inchoativum, topik, kontextualizáció. Visszatérés Brassaihoz a magyar mondat tagolódásának leírásásban
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2017. november 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

É. Kiss Katalin és Gugán Katalin: A magyar tagadó mondatok története és a nyelvi változások modelljei
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2017. november 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Veszelszki Ágnes: Az interneten előforduló megtévesztő szövegek nyelvi elemzése
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. december 5. (kedd) du. ½ 5 órakor

Schirm Anita: Diskurzusjelölők, diskurzusjelölő-társulások, szövegtípusok
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. december 12. (kedd) du. ½ 5 órakor

Benczes Réka: A cipőfűzőről, kicsit másképp: Hangalaki motiváció és jelentés
Molnár Zoltán köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Gréczi-Zsoldos Enikő
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
Az ülés helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 4. emelet 428. terem
 


A Magyar Nyelvtudományi Társaság meghívja Önt


AZ ELTE BTK TANÁCSTERMÉBEN


(Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A épület, földszint)

tartandó

2017. évi közgyűlésére.

A közgyűlés ideje: 2018. január 16-án 14 óra,

a tagok kétharmadának meg nem jelenése esetén új időpontban, amelyről értesítést fogunk küldeni.

Napirend:


KISS JENŐ elnök: Elnöki megnyitó


KONTRA MIKLÓS: A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója


Juhász Dezső főtitkár: Főtitkári beszámoló


A pénztáros jelentése


A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása


Az emlékérmek és díjak átadása


Zárszó

 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság meghívja Önt


2017. évi megismételt rendkívüli közgyűlésére.A közgyűlés ideje: 2017. május 31-e 14 óra

A közgyűlés helye: ELTE BTK A épület, Nyelvészkönyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet)


Napirend: A Magyar Nyelvtudományi Társaság 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése és elfogadása.

 

________________A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2017)

 

Az ülések helye (ha a program másképpen nem jelöli): ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 4. emelet 428. terem
 

2017. március 14. (kedd) du. ½ 5 órakor

Hámori Ágnes: Romani nyelvhasználat és a facebook: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2017. március 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

Császári Éva: A bükki szlovák falvak lakosságának névmagyarosítási, névadási szokása
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2017. március 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Balázsi József Attila: Mik azok a széles körben használt idiómák (widespread idioms)? Az összehasonlító frazeológia legújabb eredményei
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2017. április 4. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bölcskei Andrea: Az egyház egykori birtokosi szerepkörét tükröző helyneveink változástörténetéről
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. április 11. (kedd) du. ½ 5 órakor

Furkó Péter: A diskurzusjelölők és egyéb metanyelvi elemek szerepe az egyes idézési módokban
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2017. április 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tánczos Orsolya: Az udmurt -s'k- szuffixum funkcióiról új megközelítésben
A Finnugor szakosztály ülése
 

2017. május 2. (kedd) du. ½ 5 órakor

Fazakas Emese: Változási tendenciák a magyar igekötőrendszerben
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. május 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Póczos Rita: Szent István kori okleveleink névtani tanulságai
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. május 12. (péntek) du. ½ 5 órakor

Pragmatika-kerekasztal
A kerekasztal szervezői: az MTA Nyelvtudományi Intézete, a Pragmatika Centrum és az MNYT Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatika tagozata
Helye: MTA Nyelvtudományi Intézete
 

2017. május 16. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kuna Ágnes: Hogy tetszik lenni? Az orvos-beteg kommunikáció pragmatikai vizsgálata
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. május 17. (szerda) du. 15 órakor

Arany János-emlékülés
Az emlékülés helyszíne: ELTE BTK F épület, Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)

Részletes program

 

2017. május 23. (kedd) du. ½ 5 órakor

Anne Tamm: Esetrendszerek az uráli nyelvekben
A Finnugor szakosztály ülése
 

2017. május 30. (kedd) du. 4. órakor

Műfaj és/vagy szövegtípus. Nézőpontok, kategóriák, modellek a szövegnyelvészeti kutatásban. Szövegtani-kerekasztal
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2017. június 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Markó Alexandra, Csapó Tamás Gábor, Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Varjasi Gergely: Lingvális koartikuláció -- artikulációs vizsgálatok ultrahanggal és elektroglottográffal
Előadó: Markó Alexandra
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

________________A Magyar Nyelvtudományi Társaság meghívja Önt


2017. május 17-én du. 15 órakor tartandó

Arany János-emlékülésére.Az emlékülés helyszíne: ELTE BTK F épület, Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F. magasföldszint)


Részletes program

 

________________A Magyar Nyelvtudományi Társaság meghívja Önt


2017. évi rendkívüli közgyűlésére.


A közgyűlés ideje: 2017. május 24-e 14 óra

A közgyűlés helye: ELTE BTK A épület, Nyelvészkönyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet)


A tagok kétharmadának meg nem jelenése esetén későbbi időpontban megismételt közgyűlést tartunk.

 

________________

A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2016)

 

Az ülések helye (ha a program másképpen nem jelöli): ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., 4. emelet 428. terem
 

2016. október 18.. (kedd) du. ½ 5 órakor

Hoffmann Ildikó: Rekurzív folyamatok sérült nyelvhasználóknál
Bánréti Zoltán köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Kenesei István
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2016. október 19. (szerda) du. 4 órakor

Balázs Géza: Nyelvben kódolt pesszimizmus? Adalék a nyelvi meghatározottság hipotézishez
Nagy L. János köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Békési Imre
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
  Az ülés helye: az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 2. emelet)
 

2016. október 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Abuczki Ágnes: Diskurzusjelölők korpuszalapú kutatásának módszertani lehetőségei
Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése
 

2016. november 15. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bárth János: Erdélyi településnév-típusok a névföldrajzi adatok tükrében
Király Lajos köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Zelliger Erzsébet
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2016. november 22. (kedd) du. ½ 5 órakor

Honti László: "isa pur es chomuv uogmuc" - a Halotti beszéd isa szavának értelmezése és eredete
Bakró-Nagy Marianne köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Gugán Katalin
A Finnugor szakosztály ülése
 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság


meghívja Önt

 
az ELTE BTK tanácstermében


(Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A épület, földszint)


tartandó 2016. évi tisztújító közgyűlésére.

  
A közgyűlés ideje

2016. szeptember 13-án 14 óra,


a tagok kétharmadának meg nem jelenése esetén új időpontban.

 

Napirend


1. KISS JENŐ elnök: Elnöki megnyitó
2.JUHÁSZ DEZSŐ: A magyar nyelvjárástörténet néhány kérdése.
3. Farkas Tamás titkár: Titkári beszámoló
A pénztáros jelentése
A számvizsgáló bizottság jelentése
Az emlékérmek és díjak átadása
Tisztújítás

 Indítványok 5 nappal előbb a titkárnál jelentendők be.

 

Kiss Jenő elnök s. k.                                          

Juhász Dezső főtitkár s. k.A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2016)

 

Az ülések helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4., A épület, 4. emelet 428. terem
 

2016. április 19. (kedd) du. ½ 5 órakor

Uzonyi Pál: Egy készülő német-magyar összehasonlító korpusz
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2016. április 22. (péntek)

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferencia
A konferencia szervezői: a Társaság Általános nyelvészeti szakosztályának Pragmatika tagozata, Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
Helyszín: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.
 

2016. április 26. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tolcsvai Nagy Gábor: Mondat - kapcsolat
Békési Imre köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Nagy L. János
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2016. május 6. (péntek)

Pragmatikai kerekasztal
A kerekasztal szervezői: a Társaság Általános nyelvészeti szakosztályának Pragmatika tagozata, Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszék
 

2016. május 10. (kedd) du. ½ 5 órakor

Dömötör Adrienne: "Kit ez asszony tén, azt tevé" - vonatkozó névmások versengése kilenc korai bibliafordítás tükrében
Haader Lea köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Korompay Klára
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2016. május 17. (kedd) du. ½ 5 órakor

Dér Csilla Ilona: A diskurzusjelölők funkciói
Az Általános nyelvészeti szakosztály és Pragmatika tagozatának ülése
 

2016. május 24. (kedd) du. ½ 5 órakor

Németh Szilvia: A topikfolytonosság kifejezésének eszközei az északi manysiban
Simoncsics Péter köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Csepregi Márta
A Finnugor szakosztály ülése
 

2016. május 31. (kedd) du. ½ 5 órakor

Rebrus Péter: A névelőtől a névutóig. A kisebb kategóriák elhatárolásáról
Komlósy András köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Kálmán László
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2016. június 7. (kedd) du. ½ 5 órakor

Horváth Katalin: Metonimikus összefüggések a nyelvben
Korompay Klára köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Sárosi Zsófia
Az Általános nyelvészeti és a Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2015)

 

A felolvasóülések helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 4. emelet 428. terem
 

2015. október 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kontra Miklós és Oszkó Beatrix: Az RRS kutatás hiányzó láncszeme: a magyar nyelv Horvátországban
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2015. október 13. (kedd) du. ½ 5 órakor

Nádasdy Ádám: Arany Hamletjének metrikája és a természetes beszéd
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2015. október 20. (kedd) du. ½ 5 órakor

Horváth Péter: A szereplők episztemikus helyzetének korpusz alapú kvantitatív vizsgálata történeti tárgyú narratívákban
Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése
 

2015. november 3. (kedd) du. ½ 5 órakor

Fábián Zsuzsanna: Olasz családnevek a magyar nyelvben
Az Idegen nyelvi szakosztály és a Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozatának ülése
 

2015. november 10. (kedd) du. ½ 5 órakor

Czifra Mariann: A magyar nyelvújítás és Kazinczy második Orthologus és Neologusa
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2015. november 17. (kedd) du. ½ 5 órakor

Bába Barbara: A földrajzi köznevek névformáns szerepe a korai ómagyar korban
Bíró Ferenc köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Kalcsó Gyula
A Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozatának ülése
 

2015. november 24. (kedd) du. ½ 5 órakor

Vaskó Ildikó: "Képzeld csak!" meglepetés-jelölők a magyar nyelvben
Az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése
 

2015. december 1. (kedd) du. ½ 5 órakor

Farkas Tamás: Szimbólum, stigma, információ? A családnevek etnikumjelölő jellegének alkalmazott nyelvészeti vonatkozásairól
A Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozatának ülése
 

2015. december 8. (kedd) du. ½ 5 órakor

Klaudy Kinga: A fordítástudomány interdiszciplináris kapcsolatai
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2015. december 10. (csütörtök) du. 4 órakor

Laczkó Krisztina: A szaknyelvi helyesírások helyzete a 12. kiadás után
Hőnyi Ede köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Keszler Borbála
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
Az ülés helye: Magyar Nyelvészkönyvtár (Budapest, Múzeum krt. 4/A. 2. emelet 242. szoba)
 


MEGHÍVÓ


Az Iparművészeti Múzeum június 20-án hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a

Folyóiratok, magazinok éjszakája programot.

A rendezvény célja, hogy a szerkesztők és a szerzők egy este erejéig személyesen is találkozhassanak már meglévő vagy leendő olvasóikkal.
A rendezvényen a Magyar Nyelv folyóirat is képviselteti magát: a Névtani Értesítővel közös standdal,
továbbá a készülő, 2. szám tematikus blokkjának szerzőivel folytatott kerekasztal-beszélgetéssel.
(A kiemelt téma: nyelvi udvariasságkutatás történeti szociopragmatikai megközelítéssel.)
A rendezvény alatt folyóiratunk egyes számai kedvezményes áron megvásárolhatók.FELSŐ-AUSZTRIAI MAGYAR NYELVHASZNÁLAT


Megjelent Zelliger Erzsébet A magyar nyelv használata a felső-ausztriai magyar diaszpóra körében című kötete, mely a Google Books-on a címre kattintva elérhető.A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2015)

 

2015. március 3. (kedd) du. ½ 5 órakor

Petykó Márton: A boszorkányság mint közösség és a boszorkány mint identitás létrehozása három 18. századi magyar boszorkányper perirataiban
Zelliger Erzsébet köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Szentgyörgyi Rudolf
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2015. március 17. (kedd) du. ½ 5 órakor

Dudás Előd: A muravidéki szlovén irodalmi nyelv jövevényszavai
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2015. március 24. (kedd) du. ½ 5 órakor

Németh Luca: A nyelvi udvariasság fogalma a Magyar Nyelvőr dualizmus korabeli évfolyamaiban
Zsilinszky Éva köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: C. Vladár Zsuzsa
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2015. április 7. (kedd) du. ½ 5 órakor

Mohay Zsuzsanna: A nehezteléstől a sértésig. A rosszallás pragmatikája középmagyar kori magánlevelekben
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2015. április 17. 10-18 óráig

Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban c. konferencia
A konferencia szervezői: a Társaság Általános nyelvészeti szakosztályának Pragmatikai tagozata, Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, SZTE BTK Általános Nyelvészeti Tanszék
A konferencia helyszíne: SZTE BTK Kari Konferenciaterem, Szeged, Egyetem u. 2.

2015. április 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kiss Gábor: Egy magyar rímszótár készítésének elméleti kérdései és gyakorlati feladatai
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2015. április 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

Szijj Ildikó: A galego helyzete az újlatin nyelvek között
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2015. május 5. (kedd) du. ½ 5 órakor

Győrffy Erzsébet: Helynévismeret
A Magyar nyelvi szakosztály Névtani tagozatának ülése
 

2015. május 12. (kedd) du. ½ 5 órakor

Haader Lea: Elvi meggondolások egy ómagyar hibatipológiához
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2015. május 19. (kedd) du. ½ 5 órakor

F. Gulyás Nikolett: A személytelenség kifejezése finnugor nyelvekben
A Finnugor szakosztály ülése
 

2015. május 26. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kiss Jenő: Emlékezés a 80 évvel ezelőtt elhunyt Gombocz Zoltánra
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2015. május 29. du. 1-4 óráig

Pragmatika-kerekasztal
A kerekasztal szervezői: a Társaság Általános nyelvészeti szakosztályának Pragmatikai tagozata, Pragmatika Centrum Országos Kutatóközpont, KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék
A kerekasztal helyszíne: KRE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék, I. emelet 122-es terem, Budapest, Dózsa György út 25-27.

2015. június 16. du. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kocsis Zsuzsanna: Nyelvjárás-történeti jelenségek a Svetkovics-levelezésben (16. század)
Fodor Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: N. Fodor János
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 A Magyar Nyelvtudományi Társaság
2015. február 25-én, szerdán délután 3 órakor
ünnepi ülést tart a Bölcsészkar földszinti tanácstermében (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A).

Ezen az ülésen köszöntjük Társaságunk alelnökét,

SZATHMÁRI ISTVÁN

emeritus professzor urat 90. születésnapja alkalmából.

A köszöntés után mutatjuk be az Ünnepelt legújabb könyvét, intézménytörténeti szintézisét, amelyet a Magyar Nyelvtudományi Társaság első száz évének a történetéről írt.
Társaságunk tagjait és az érdeklődőket is szívesen látjuk és várjuk.
A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2014)

 

2014. október 21. (kedd) du. ½ 5 órakor

C. Vladár Zsuzsa: Tudománytörténet a terminusok tükrében
Horváth Katalin köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Dér Csilla
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2014. október 28. (kedd) du. ½ 5 órakor

F. Gulyás Nikolett és Németh Szilvia: Nyelvészeti terepmunka Szibériában a XXI. században
Szíj Enikő köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Csepregi Márta
A Finnugor szakosztály ülése
 

2014. november 4. (kedd) du. ½ 5 órakor

Pethő József: Krúdy műveinek stílusstruktúrája
Szikszainé Nagy Irma köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Domonkosi Ágnes
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2014. november 11. (kedd) du. ½ 5 órakor

N. Fodor János: A nyelvföldrajz újabb kutatási területe: a történeti családnévföldrajz
Bokor József köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Zelliger Erzsébet
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2014. november 18. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kabán Annamária: Linearitást felülíró asszociativitás egy versciklus szövegszervező stratégiájában
Guttmann Miklós köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Fodor Katalin
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2014. november 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kugler Nóra: A magyar mondatmintázatok néhány elméleti kérdése
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2014. december 2.(kedd) du. 3/4 5 órakor

Gyuris Beáta: A magyar eldöntendő "kérdő" mondatok tipológiájához
A Magyar nyelvi szakosztály és az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése
 

2014. december 9. (kedd) du. ½ 5 órakor

Árvay Anett: A köztesnyelvi pragmatikai kutatások jelentősége
A Magyar nyelvi szakosztály és az Általános nyelvészeti szakosztály Pragmatikai tagozatának ülése
 

KONFERENCIA HAJDÚ MIHÁLY EMLÉKÉREA Magyar Nyelvtudományi Társaság és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete 2014. szeptember 29-én, hétfőn
NEVEINK VILÁGA - A MAGYAR NÉVKUTATÁS HELYZETE ÉS FELADATAI
címmel konferenciát szervezett Hajdú Mihály emlékére.
A konferencia programja (pdf)


A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi ülései (2014)

 

A felolvasóülések helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 4. emelet 428. terem
 

2014. március 25. (kedd) du. ½ 5 órakor

Ludányi Zsófia: helyesiras.mta.hu - megújuló nyelvi tanácsadás a Nyelvtudományi Intézetben
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2014. április 1. (kedd) du. ½ 5 órakor

Knipf Erzsébet: Nyelvi kontaktusok és nyelvváltozás a német nyelv példáján
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2014. április 15. (kedd) du. ½ 5 órakor

Jászay László: Az orosz igeszemléletről a pedagógiai szabályok tükrében
Az Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2014. április 29. (kedd) du. ½ 5 órakor

Cser András: Fonologizálódás, morfologizálódás, lexikalizálódás: fejezetek a hangváltozások életéből
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2014. május 6. (kedd) du. ½ 5 órakor

Retorikai kerekasztal: Klasszikus és modern retorikai kutatások
Moderátor: Adamik Tamás és A. Jászó Anna
Résztvevők: Aczél Petra, Adamik Tamás, Balázs Géza, Bencze Lóránt, Károly Krisztina, Nemesi Attila, Raátz Judit, Simon L. Zoltán, Szitás Benedek, Tremmel Flórián
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2014. május 13. (kedd) du. ½ 5 órakor

Ivaskó Lívia: A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2014. május 20. (kedd) du. ½ 5 órakor

Mus Nikolett: Kérdőszavak és kérdőszavas kérdések a tundrai nyenyecben
Zaicz Gábor köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntőt mond: Csúcs Sándor
A Finnugor szakosztály ülése
 

2014. június 3. (kedd) du. ½ 5 órakor

Sárosi Zsófia: Nyelvtörténet és pragmatika - történeti pragmatikák?
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi ülései (2013)

 

2013. október 15. (kedd) du. ½ 5 órakor

Csepregi Márta: Grammatikai poliszémia a szurguti hantiban
Honti László köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Bakró-Nagy Marianne
A Finnugor szakosztály ülése
 

2013. október 22. (kedd) du. ½ 5 órakor

Ivaskó Lívia: A nyelvhasználati képesség és a humán frontális lebeny viszonyáról
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
Betegség miatt elmarad!
 

2013. november 5. (kedd) du. ½ 5 órakor

Tóth Valéria: Szempontok az Árpád-kori személynévhasználat kérdéseihez
Gallasy Magdolna köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Haader Lea
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2013. november 12. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kerekasztal-beszélgetés: Az anyanyelv-pedagógia szolgálatában
A beszélgetést vezeti: Antalné Szabó Ágnes és Bóna Judit
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

2013. november 19. (kedd) du. ½ 5 órakor

Knipf Erzsébet: Nyelvi kontaktusok és nyelvváltozás a német nyelv példáján
Az Általános nyelvészeti és Idegen nyelvi szakosztály ülése
 

2013. november 26. (kedd) du. ½ 5 órakor

Pátrovics Péter: Nyelvi időkép és idő-attitűdök (Nyelvi-kulturális megközelítés)
Az Idegennyelvi szakosztály ülése
 

2013. december 3. (kedd) du. ½ 5 órakor

Urkom Aleksander: Magyarországi szerb kisebbség nyelvének szociolingvisztikai kutatásáról
Az Idegennyelvi szakosztály ülése
 

2013. december 10. (kedd) du. ½ 5 órakor

Giampaolo Salvi: A szófajok kérdéséről - olasz szemmel
Az Általános nyelvészeti szakosztály ülése
 

2013. december 17. (kedd) du. ½ 5 órakor

Kiss Jenő: Gondolatok a magyar dialektológiáról
Balogh Lajos köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Zelliger Erzsébet
A Magyar nyelvi szakosztály ülése
 

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasóülései (2013)

 

A felolvasóülések helye: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 4. emelet 428. terem
 
2013. március 19. (kedd) du. ½ 5 órakor
Bárth János: Névföldrajzi térképlapok a Székelyföldről
Vörös Ottó köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Zelliger Erzsébet
A Magyar Nyelvi Szakosztály Névtani Tagozatának felolvasóülése
 
2013. március 26. (kedd) du. ½ 5 órakor
Antalné Szabó Ágnes: A tanári beszédfordulók mintázata
Lőrinczi Réka köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: C. Vladár Zsuzsa
A Magyar Nyelvi Szakosztály Magyartanári Tagozatának felolvasóülése
 
2013. április 9. (kedd) du. ½ 5 órakor
Salánki Zsuzsa: Jelenkori udmurt nyelvújítás. Beszélői attitűdök egy követéses vizsgálat keretében
Csúcs Sándor köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Csepregi Márta
A Finnugor Szakosztály felolvasóülése
 
2013. április 16. (kedd) du. ½ 3 órakor (tehát két órával korábban a megszokottnál)
Slíz Mariann: A források típusának szerepe a történeti személynevek kutatásában
Ördög Ferenc köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Farkas Tamás
A Magyar Nyelvi Szakosztály Névtani Tagozatának felolvasóülése

Ennek az ülésnek a helye: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtár (Bp., VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2013. április 23. (kedd) du. ½ 5 órakor
Tóth Etelka: Nyelvi hátrány-e a szaknyelvi hátrány?
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2013. április 30. (kedd) du. ½ 5 órakor
Markó Alexandra: Kérdő megnyilatkozások a spontán beszédben
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése
 
2013. május 7. (kedd) du. ½ 5 órakor
Szabó Tamás Péter: "Mondja, és akkor megállítom, és mondom a jó változatot". Személyközi viszonyok megalkotása nyelvi javításokról szóló narratívákban
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2013. május 8. (szerda) du. ½ 5 órakor
Cs. Nagy Lajos: Hangtani és alaktani vizsgálatok Medvesalja magyar nyelvjárási atlasza alapján
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése

Ennek az ülésnek a helye: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtár (Bp., VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2013. május 14. (kedd) du. ½ 5 órakor
Surányi Balázs: A szabad szórendről
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése
 
2013. május 21. (kedd) du. ½ 5 órakor
Kerekasztal-beszélgetés: Pragmatika és szemantika a kognitív nyelvészetben
Előadók: Tolcsvai Nagy Gábor és Tátrai Szilárd
Rendezi a Magyar Nyelvi Szakosztály és az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozata

Ennek az ülésnek a helye: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtár (Bp., VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2013. május 28. (kedd) du. ½ 5 órakor
Bódog Alexa: Az intenciók kezelése a filozófiai elköteleződésű pragmatikában
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály Pragmatikai Tagozatának felolvasóülése
 
2013. június 11. (kedd) 13-18 óra
Műhelykonferencia: Névtan és egységesítés. Műhelykonferencia az 1913-as helységnévtár megjelenésének és az első földrajzinév-bizottság 1963-as létrehozásának évfordulója alkalmából
Előadók: Pokoly Béla, Lelkes György, Mikesy Gábor, Szabómihály Gizella, Bölcskei Andrea
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Gerstner Károly, Mikesy Gábor, Pokoly Béla, Szabómihály Gizella
Rendezi a Magyar Nyelvtudományi Társaság, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja

Helyszíne: a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara (Bp., VIII. Reviczky u. 4.)
 
2013. június 19. (szerda) du. ½ 5 órakor
Szili Katalin: Ment-e a pragmatika által a nyelvészet elébb?
Hessky Regina köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Knipf Erzsébet

Ennek az ülésnek a helye: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtár (Bp., VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 


A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi felolvasóülései (2012)2012. november 6. (kedd) du. ½ 5 órakor
Domonkosi Ágnes: A magyar megszólítások fogalmi háttere
Fülöp Lajos köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Balázs Géza
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. november 7. (szerda) du. ½ 5 órakor
Horváth László: Egyeztetési vizsgálódás a 20. századi drámákban
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
Ennek az ülésnek a helye az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtára
                (Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2012. november 13. (kedd) du. ½ 5 órakor
Raátz Judit: Névkultúránk változásai
B. Gergely Piroska köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Korompay Klára
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. november 20. (kedd) du. ½ 5 órakor
Gósy Mária: Ejtésváltozatok és funkcióváltások mint a nyelvi változások kiindulópontjai
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése
 
2012. november 28. (szerda) du. ½ 5 órakor
Vig István: Milyen nyelveken tudott Verancsics Faustus?
Az Idegennyelvi Szakosztály felolvasóülése
Ennek az ülésnek a helye az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtára
                (Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2012. december 4. (kedd) du. ½ 5 órakor
Brenner Koloman: A német nyelvjárások szerepe az elektronikus médiában
Az Idegennyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. december 18. (kedd) du. 14 órától kb. 19 óráig
Emlékkonferencia az Ómagyar Mária-siralom felfedezésének 90., valamint a Königsbergi töredék megtalálásának 150. évfordulója alkalmából
A konferencia helyszíne: ELTE BTK Kari tanácsterem
                (Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A, Földszint)
 
A konferencia részletes programja (pdf) (jpg)
 

Emlékkonferencia az Ómagyar Mária-siralom felfedezésének 90., valamint a Königsbergi töredék megtalálásának 150. évfordulója alkalmából
Időpont: 2012. december 18. (kedd) du. 14 órától kb. 19 óráig
Helyszín: ELTE BTK Kari tanácsterem (Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt.)
A részletes program itt érhető el.PRAGMATIKA-KEREKASZTAL


A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti és Magyar Nyelvi Szakosztályai közös szervezésében "Pragmatikai kutatások Magyarországon" címmel kerekasztalbeszélgetést rendez. A bevezető előadást Kiefer Ferenc (MTA Nyelvtudományi Intézet) tartja.
Időpont: 2012. május 15. (kedd) 16.30
Helyszín: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtár (Budapest, Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
A részletes program itt érhető el.NÉVTAN és TERMINOLÓGIA WORKSHOP


Tisztelettel meghívjuk Önt a 2012. május 16-án, szerda délután rendezendő "Névtan és terminológia" című workshopunkra.
A részletes program itt érhető el.MEGHÍVÓ a Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja 2012. évi tavaszi felolvasóüléseire


2012. március 1. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Furkó Péter: A diskurzusjelölők vizsgálatának elméleti és gyakorlati kérdései.

2012. április 5. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Minya Károly: Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata.

2012. április 12. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Oszlánszki Éva: A v gyenge pont a nyelvi rendszerben.

2012. április 19. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
M. Nagy Ilona-Boda István-Varga Teréz: A Margit-legenda digitális konkordancia-szótára, háttere és perspektivái.

2012. április 26. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Bába Barbara: Az ómagyar kori földrajzi köznevek gyakorisági és szóföldrajzi vizsgálata.

2012. május 10. (csütörtök) 14.00 órakor, a DE főépületének 340/2. (könyvtár)termében
Boda István Károly-Porkoláb Judit: A tulajdonnevek asszociativ erőtere Orbán Ottó vers-szövegeiben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyar Nyelvészeti Szakosztályának szervezésében


2012. szeptember 18-án, kedden fél 5 órakor

Németh Michał,
a krakkói egyetem oktatója


Adalék a lengyel nyelv legrégibb magyar jövevényszavainak kérdéséhez:
óle. bantować 'büntet' és le. nyj. bantować 'bánt' - homonímia vagy poliszémia?

címmel tartott előadást.A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztályának szervezésében

2012. szeptember 25-én, kedden fél 5 órakor

Cseresnyési László,
a Shikoku Gakuin Egyetem (Japán) professzora


A nyelvi humor és az irónia antropológiája
címmel tartott előadást.

Az előadások helyszíne: ELTE Bölcsészettudományi Kara (Múzeum krt. 4.) "A" épületének IV. em. 428-as terme.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság tavaszi felolvasóülései (2012)2012. március 6. (kedd) du. ½ 5 órakor
Korompay Klára: Nyelvi és művelődéstörténeti kérdések az archaikus népi imádságok egy motívuma kapcsán
A. Molnár Ferenc köszöntése 70. születésnapján
Köszöntő: Pusztai Ferenc
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. március 13. (kedd) du. ½ 5 órakor
Nyomárkay István: A közép-kelet európai nyelvek szellemi rokonsága
Róna-Tas András köszöntése 80. születésnapján
Köszöntő: Vásáry István
Az Idegen Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. március 20. (kedd) du. ½ 5 órakor
Kemény Gábor: Újabb szempontok és nyitott kérdések a nyelvi képek csoportosításában (különös tekintettel az antonomázia besorolására)
Grétsy László köszöntése 80.születésnapján
Köszöntő: Antalné Szabó Ágnes
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. április 3. (kedd) du. ½ 5 órakor
Holler László: Anonymus legrejtélyesebb személynevéről
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. április 11. (szerda) du. ½ 5 órakor
N. Fodor János: Nyelvföldrajzi vizsgálatok a személynevek körében. Egy készülő Kárpát-medencei történeti családnévatlaszról
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
Ennek az ülésnek helye az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtára
                (Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2012. április 17. (kedd) du. ½ 5 órakor
Pátrovics Péter: Lehetséges-e a „nagy aspektuselmélet”?
Az Idegen Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. április 24. (kedd) du. ½ 5 órakor
Schirm Anita: A verbális konfliktusbeli kérdő mondatok pragmatikájáról
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése
 
2012. május 8. (kedd) du. ½ 5 órakor
Kovács Oxána: Kísérlet egy új megközelítésre egyes szláv etimológiákhoz
Az Idegen Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. május 15. (kedd) du. ½ 5 órakor
Kerekasztal-beszélgetés: Pragmatikai kutatások Magyarországon
Rendezi a Magyar Nyelvi Szakosztály.
Ennek az ülésnek helye az ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtára
                (Budapest, VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 
2012. május 22. (kedd) du. ½ 5 órakor
Károly Krisztina: A referenciális kohézió kérdéseiről a magyar–angol fordításban
Manherz Károly köszöntése 70. születésnapján
Köszöntő: Komlósiné Knipf Erzsébet
Az Idegen Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. május 29. (kedd) du. ½ 5 órakor
Ladányi Mária: Funkcionális morfológia – elmélet és leírás
A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése
 
2012. június 5. (kedd) du. ½ 5 órakor
Terts István: A nyelvtudomány-történet „felettébb hasznos voltáról”
Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése
 A Magyar Nyelvtudományi Társaság őszi felolvasóülései (2011)


 

2011. október 18. (kedd) du. ½ 5 órakor

Simon Gábor: Az archaizáló nyelvhasználatról funkcionális-kognitív kiindulópontból

A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése


2011. október 19. (szerda) du. ½ 5 órakor

Pléh Csaba: Információelméleti szempontok a többmorfémás magyar szavak feldolgozásának értelmezésében

Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése

(Az előadás vázlata a címre kattintva letölthető!)


2011. október 25. (kedd) du. ½ 5órakor

Kabán Annamária: Az intertextualitás szövegszervező szerepe

 

Büky László köszöntése 70. születésnapja alkalmából

Köszöntő: Kemény Gábor

A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése

 

2011. november  8. (kedd) du.. ½ 5 órakor

Keszler Borbála: A tartalomváró-tartalomadó szerkezetekről

 

Benczédy József köszöntése 90. születésnapja alkalmából.

Köszöntő: Balázs Géza

A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése

 

2011. november 15. (kedd) du. ½ 5 órakor

Jeremiás Éva: Egy udvari tolmács és általános nyelvész a XVII. századi bécsi udvarban

Az Idegennyelvi Szakosztály felolvasóülése

 

2011. november 22. (kedd) du. ½ 5 órakor

Gécseg Zsuzsanna: Adalékok az információs szerkezet és mondatszerkezet összefüggéseinek kérdéséhez

Az Általános Nyelvészeti Szakosztály felolvasóülése

 

2011. november 29. (kedd) du. ½ 5 órakor

Károly Krisztina: A lexikai ismétlésről a fordítási univerzálék tükrében

A Magyar Nyelvi Szakosztály felolvasóülése

 

2011. november 30. (szerda) du. ½ 5 órakor

Szíj Enikő: Lomonoszov és a finnugorok

 

Keresztes László köszöntése 70. születésnapja alkalmából.

Köszöntő: Csepregi Márta

A Finnugor Nyelvészeti Szakosztály felolvasóüléseTudományos emlékülés a Magyar Tudományos Akadémián. Benkő Loránd emlékezete

(2011. noveber 28.)

2013. június 11. (kedd) 13-18 óra

Műhelykonferencia: Névtan és egységesítés. Műhelykonferencia az 1913-as helységnévtár megjelenésének és az első földrajzinév-bizottság 1963-as létrehozásának évfordulója alkalmából
Előadók: Pokoly Béla, Lelkes György, Mikesy Gábor, Szabómihály Gizella, Bölcskei Andrea
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: Gerstner Károly, Mikesy Gábor, Pokoly Béla, Szabómihály Gizella

Rendezi a Magyar Nyelvtudományi Társaság, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja

Helyszíne: a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara (Bp., VIII. Reviczky u. 4.)
 
2013. június 19. (szerda) du. ½ 5 órakor
Szili Katalin: Ment-e a pragmatika által a nyelvészet elébb?
Hessky Regina köszöntése 70. születésnapja alkalmából
Köszöntő: Knipf Erzsébet

Ennek az ülésnek a helye: ELTE BTK Magyar Nyelvészeti Könyvtár (Bp., VIII. Múzeum krt. 4/A, 2. em.)
 


Elhunyt BENKŐ LORÁND


2011. január 17-én, életének 90. évében budapesti otthonában elhunyt Benkő Loránd, az Akadémiának 1965 óta tagja, az ELTE professor emeritusa, az ELTE-nek 1946 óta tanára, a magyar nyelvtudomány kiemelkedő tudósa. Imponálóan gazdag tudományos munkásságot hagyott ránk örökül. A tudomány bűvöletében és a munka megszállottjaként élt. Hat és fél évtizedet átívelő tevékenységével a nyelvtudomány számos területét birtokba vette. Magát nyelvtörténésznek tekintette, szívéhez legközelebb a történeti névtant érezte. Fő kutatási területe a magyar nyelvtörténet, névtan, dialektológia és a tudománytörténet volt. Kezdeményezője és irányító főszerkesztője volt az újabb kori magyar nyelvtudomány több nagy vállalkozásának is: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (I-IV., 1967-1984), az Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen (I-II., 1993-94) és A magyar nyelv történeti nyelvtana (I., II/1. és II/2., 1991-95. Mutatókötet: 1997). A tudományos közéletnek aktív szereplője volt az Akadémián és az egyetemen: különböző bizottságok elnökeként, rektorhelyettesként, a Magyar Nyelvnek 1953 óta szerkesztőjeként, 1974-től felelős szerkesztőjeként, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak három évtizeden át elnökeként, majd tiszteletbeli elnökeként, az MTA Nyelvtudományi Intézetének osztályvezetőjeként (1960-1995), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (1995-2000) elnökeként.


Magyar szakos egyetemi hallgatók ezreit oktatta hosszú egyetemi tanári évei alatt: tanítványait tudományos gondolkodásra, az anyanyelv szeretetére, a munka tiszteletére nevelte, és sokakat indított el a tudományos pályán. Köztiszteletnek örvendett: munkatársai, tanítványai 50., 60. és 70. születésnapján is tisztelgő kötettel ajándékozták meg, 80. születésnapjára pedig válogatott tanulmányainak gyűjteményes kiadását jelentették meg 3 kötetben. Szakmai kiválóságának elismeréseként több hazai és külföldi tudományos társaság tisztségviselője volt, s számos kitüntetést kapott. Vallotta, hogy az anyanyelv sokkal több, mint közlési eszköz, ezért arra tanított, hogy sem múltbeli előzményei, sem pedig jövőbeli alakulása nem lehet közömbös számunkra.


Elhunytával a magyar nyelv legnagyobb élő tudósa távozott az élők sorából. Örökül nemcsak gazdag munkásságát, hanem a személyes példáját is ránk hagyta. A példát a tudomány szeretetére és a lankadatlan munkálkodásra, s példát a köz szolgálatára is.


Budapest, 2011. január 17.

Kiss Jenő

akadémikus, a Társaság elnöke
Ugrás a lap tetejére
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A., Ímél: tarsasag@mnyt.hu
Honlapfelelős: N. Fodor János